Klasselærerdage:
Dage hvor klasserne sammen med deres klasselærer beskæftiger sig med anderledes ting for at styrke de sociale sammenhold i klasserne. Skemaet er ændret.