Teateruge:
Hvert år har vi en teateruge, hvor emnerne er koncentreret om drama og musik. Ugen afsluttes med en forestilling og fest om aftenen for elever, familier og andre pårørende. Områdets børnehaver inviteres til generalprøve.