Arbejdsopgaver i klasserne:
Ud over at alle elever hver dag har en duksepligt, har klasserne også nogle fastsatte arbejdsopgaver i løbet af skoleåret. Disse planlægges af klasselæreren i samarbejde med klassens forældrerepræsentanter:
Julemarked:
5 kl. sælger kaffe /the/saft (og brygger kaffe m.m.).
4. kl. sælger æbleskiver/rundstykker.
9.kl. stiller borde op i musik og går ellers til hånde og holder orden i musik, mens der er julekoncert.
Grillfesten i juni:
6. kl. Stille borde op og tørre stole af til festen.
3. kl. salg af øl og vand til forældre under spisningen.
7. kl. stille scenen op udendørs.
0.kl. bager kage til kagebord.
Bibliotek:
8. kl. stiller bøger på plads hele skoleåret – Turnus laves i samarbejde med Jens og klasselærer.
Translokation
8. Klasse hjælper og serverer mad til festen.
Teater ugen:
1. kl. og 2. kl. bager boller til den aften, hvor der er premierer for forældre og søskende.