Computere:
Da vi oplever, at vores ældste elever i høj grad selv tager egen computer med, er det besluttet, at der er en forventning om at eleverne på 8. og 9. Klassetrin medbringer egen computer til undervisningen. Skolen også har et klassesæt Ipads, der kan benyttes i undervisningen.