Forsikring:
Når man har over 100 børn samlet et sted, vil der til tider kunne ske uheld. Da de fleste børn i dag har en ulykkesforsikring gennem familiens forsikring, har skolen ikke tegnet en sådan til børnene. Erfaringen fortæller også, at dette blot giver stridsspørgsmål ved forsikringsselskaberne, hvis barnet både er tegnet privat og i skolen. Det er dermed forældrenes ansvar at eleven har tegnet en ulykkesforsikring.
Som noget nyt tilbyder vores forsikringsmælger også en forsikring, der sikrer betaling af skolepenge. Skulle man være i en usikker job-situation, kan man altså sikre sig på denne måde. Tag kontakt til skolens kontor for at høre mere om denne mulighed.