Forældrerengøring:
For at vi kan skabe en god friskole, har vi brug for forældrenes kræfter til at hjælpe med rengøringen. Det drejer som om 2 rengøringsdage om året, samt en hovedrengøring, hvilke er skemalagte. Skulle man være forhindret er der rig mulighed for at bytte indbyrdes. Skemaet ses i mappen efter kalenderen. Forældre, der skal gøre rent i weekenden, kan afhente nøglen til skolen i SFO torsdag senest kl. 16:30 eller fredag senest kl. 15:00. Lørdagen efter sidste skoledag gøres der hovedrent. Det er forældrerepræsentanterne fra de forskellige klasser, der koordinerer hovedrengøringen.