Forældreforventninger:
Frijsendal Friskole forventer, at forældre aktivt og loyalt tager del i livet og fællesskabet omkring skolen. Hertil hører at forældrene:
·     Er medlemmer af skolekredsen
·     Møder op til generalforsamlingen
·     Kommer til fællesarrangementer som f.eks. juleaktivitetsdag og grillfest.
·     Møder op til forældremøder og skole/hjem-samtaler
·     Deltager i de to arbejdslørdage pr. skoleår - en om foråret og en om efteråret
·     Hjælper med rengøring 2 - 3 gange om året ( 3-5 timer)
·     Orienterer sig via diverse nyhedsbreve  pr. mail ( tilmelding  sker via skolens hjemmeside)
·     Læser med sit barn 15 min. hver dag (0.-3. kl.)
·     Orienterer sig om lektier via lektiebog eller lektiekalender på nettet.
·     Sørger for barnet møder undervisningsparat om morgenen; herunder at skoletaske og madpakke er pakket. Desuden passende tøj til dage med idræt.
·     Respekterer at kontakt med klasselærer/lærer sker på hverdage senest kl. 20.00
Frijsendal Friskole tilstræber direkte og personlig kommunikation mellem forældre og ansatte omkring den enkelte elevs trivsel og læring i hverdagen.