Forældremøder / skole-hjem samtaler:
Vi anser det for vigtigt, at forældre og lærere får snakket sammen om hvordan det går, hvad vi lærere laver med børnene i skolen og hvordan forældrenes opfattelse er af tingene. Vi afholder derfor et forældremøde i starten af skoleåret, hvor lærerne fortæller om årets gang. Her ud over vil der være 2 skole hjem samtaler i løbet af året.