Fri fra undervisning:
Når der er tale om enkelte dage giver i besked til klasselæreren. Er der tale om flere dage skal skolelederen underrettes. Vælger man at tage eleven ud fra skolen for fx at tage på ferie eller lign. er det forældrenes ansvar at eleven indhenter det forsømte. I den forbindelse kan det selvfølgelig være hensigtsmæssigt at tale med elevens lærere om lektier m.m. i perioden, men lærerne er ikke forpligtigede til at kunne fortælle dette i detaljer, da der jo til tider opstår ting i løbet af en skoledag, man kan blive nødt til at forholde sig til.