Lektier:
Lærerne benytter der en online kalender på klassens intra-side. Det er dog stadig elevens ansvar at sørge for at lave lektier og holde sig orienteret, da det jo kan være situationer, hvor det ikke har været muligt at få lektierne på kalenderen. Det er ikke altid, at børnene har lektier for, da vi når meget på timerne. Vi mener, at det er vigtigt, at eleverne oplever deres lektier som vedkommende, og ikke blot ”nu nåede vi dertil, og så må i lave resten hjemme”. De fleste lektier vil derfor ofte have karakter af træning – f.eks. træne tabel, læse m.v. Lærerne uddyber deres tanker holdninger omkring lektier til forældremøderne. Der er også mulighed for at benytte den frivillige lektiecafe - Hver dag kl. 12.10 - 12.40.