Studieture:
Fremover vil skolens 8. klasse tage en tur til København, når skolens andre klasser er på lejrskole. Her vil der være en mindre egenbetaling til mad, men ellers er turen dækket af skolepengene. 9. Klasse tager på en udlandsrejse i starten af skoleåret. Her er der afsat et beløb pr. elev til turen gennem skolepengene. Der kan dog aftales i forældregruppen at man ønsker at gå ud over beløbet, hvis man ønsker andet, end det fastsatte beløb kan dække. Herudover vil overskuddet fra julemarkedet fremover gå til 9. Klasses udlandstur. Da vi i dette skoleår har en samlæst 8/9. Klasse, vil de tage på Københavnerturen i starten af skoleåret.