Bestyrelsens evaluering ud fra samtaler med lærerne
 
En gang årligt evaluerer bestyrelsen vegne af forældrekredsen centrale områder ved
undervisningen sammen med skolens leder, lærere, pædagoger og andet personale. Det er vigtigt,
alle skolens medarbejdere er repræsentereret.
Der findes et eller flere fokuspunkter inden mødet og der er givet en fast struktur for mødet,
fokus kan holdes.
Da Frijsendal friskole er en forholdsvis nye skole, der står overfor at skulle føre skolens første 9.
Klasse til afgangsprøve i skoleåret 2011 / 2012 fokuseres der at undersøge og udvikle følgende
områder:
”Udskoling” –Hvordan indretter vi skole og undervisning, vores kommende 9. Klasse for bedst
mulige afsæt til deres videre liv?
”IT-struktur og handleplan” –Hvad ønsker vi at eleverne opnår ved at inddrage IT i
undervisningen og hvordan gøres dette bedst muligt?
”Evaluering af faget ”Projekt” -Gennem løbende evaluering ønsker vi at forbedre og dele
erfaringer omkring vores nye tiltag.