Lærer/forældre evaluering ved mindst 1 årlige møde. (Forældremøde)
 
I starten af skoleåret inviteres forældre til møde omkring der børns kommende skoleår. Her
gennemgås tanker og planer (herunder læseplaner) for kommende skoleår. Her indgår erfaringer
fra tidligere skoleår (Herunder inddragelse af forældre-, bestyrelse- og lærer-evalueringer.)
Der vælges mindst to forældrerepræsentanter for hvert klassetrin, der sammen med klasselærer
formidler oplysninger og viden i både retning af skole og hjem.
Her ud over afholdes der forældreråd efter behov. Det kan både være lærere, forældre eller
elever, der kan opfordre til dette.