Lærer/forældre/elev evaluering gennem 2 årlige samtaler(skole – hjem samtaler).
 
Alle børn og forældre kan til enhver tid henvende sig til deres barns lærer og en snak.
Herudover tilbydes 0. – 7. klasse 2 gange årligt en personlig uddybende samtale omkring elevens
skolegang.
Skolens 8. og 9. Årgang tilbydes et årligt møde lige efter nytår, hvor alle relevante faglærere er
repræsenteret. Her ud over aftales det mellem lærere og forældre, hvorvidt det findes relevant
med opfølgningsmøder gennem året.
I skole – hjem samtalerne indgår bl.a. elevens
- generelle trivsel
- faglige udvikling
- sociale udvikling
- arbejdsindsats og udbytte
Der aftales i fællesskab en plan for hvilke områder eleven kan udvikle sig på.