Intern lærerevaluering
 
En af lærernes fornemste opgaver er hele tiden at udvikle undervisningen ved at evaluere og gøre
den endnu bedre. Således evalueres et hvert fællesforløb samlet i personalegruppen på
personalemøder, ligesom de enkelte teams som et naturligt led hele tiden evaluerer
undervisningsforløb i planlægningen af nye forløb for at gøre dem bedre.
Generelt er der skolen et ønske om og gejst til at videreudvikle og komme med nye ideer til
undervisningen.
Lærere og pædagoger arbejder sammen tværfagligt, og der er fast 3 timers personalemøde hver 3.
uge. Alle ansatte kan føre punkter til dagsorden, hvilket også betyder, at alle kan komme med
fokuspunkter til evaluering.
Hver uge er der afsat tid til teammøder, hvor der igen kan evalueres og
planlægges fremadrettet.
Hertil kommer små planlægningsmøder tværs af lagene i forbindelse med temaer og
tværfaglige projekter.
3 gange årlig afsættes der 2 - 3 sammenhængene lærerdage (pædagogiske dage), hvor alle
ansatte evaluerer -inspirerer og planlægger undervisningen.Dette foregår henholdsvis
umiddelbart inden starten af skoleåret, i april og efter endt skoleår.