Klassetrin

Standardiserede tests

Egen evaluering

0. klasse

DLB-bogstavprøve (August)

KTI  (Tegne-opgave) (August)

DLB-bogstavprøve (Maj)

 

 

Fyraftensmøde i December
Her orienteres nye forældre om den kommende skolegang, og hvad der forventes af deres børn.

Goddag skoledag
Forældre og elever mødes i juni inden skolestart. Skoleleder og SFO leder orienterer om skole og SFO

Årsplan udleveres og gennemgås på forældremøde i starten af skoleåret.

Skole-hjem samtale efterår

(klasselærer, matematiklærer og kontaktperson SFO)

Skole-hjem samtale forår

(klasselærer, matematiklærer og kontaktperson SFO)

1. klasse

Mat 1 (matematik)

OS64 (Læsning)

Evt. LUS (Læseudvikling)

Årsplan udleveres og gennemgås på forældremøde i starten af skoleåret.

Hjemmebesøg efterår

(klasselærer, matematiklærer og kontaktperson SFO)

Skole-hjem samtale forår

(klasselærer, matematiklærer og kontaktperson SFO)

2. klasse

Mat2 (Matematik)

OS120 (Læsning)

ST2 (Stavning)

Årsplan udleveres og gennemgås på forældremøde i starten af skoleåret.

Skole-hjem samtale efterår (klasselærer, matematiklærer og kontaktperson SFO)

Skole-hjem samtale forår

(klasselærer, matematiklærer og kontaktperson SFO)

3. klasse

Mat3 (Matematik)

SL60 (læsning)

DVO-prøve (Dysleksi)

ST3 (Stavning)

Årsplan udleveres og gennemgås på forældremøde i starten af skoleåret.

Skole-hjem samtale efterår

(klasselærer, matematiklærer og kontaktperson SFO)

Skole-hjem samtale forår

(klasselærer, matematiklærer og kontaktperson SFO)

 

4. klasse

Mat4 (matematik)

SL40 (Læsning)

ST4 (Stavning)

Årsplan udleveres og gennemgås på forældremøde i starten af skoleåret.

Hjemmebesøg / Skole-hjem samtaler forår

(klasselærer, matematiklærer og kontaktperson SFO - Der tilbydes hjemmebesøg til de elever, der er kommet til siden sidste hjemmebesøg i 1. klasse.)

 

Skole-hjem samtale efterår

(klasselærer, matematiklærer)

 

5. klasse

Mat5 (Matematik)

Læs 5 (Læsning)

ST5 (Stavning)

Årsplan udleveres og gennemgås på forældremøde i starten af skoleåret.

Skole-hjem samtale efterår (klasselærer, matematiklærer)

Skole-hjem samtale forår

(klasselærer, matematiklærer og kontaktperson SFO)

6. klasse

Mat6 (Matematik)

Årsplan udleveres og gennemgås på forældremøde i starten af skoleåret.

Skole-hjem samtale efterår (klasselærer, matematiklærer og kontaktperson SFO)

Skole-hjem samtale forår

(klasselærer, matematiklærer)

7. klasse

Mat7 (Matematik)

Der bruges tidligere afgangsprøver til evaluering af undervisningen.

Årsplan udleveres og gennemgås på forældremøde i starten af skoleåret.

Skole-hjem samtale efterår (klasselærer, matematiklærer og kontaktperson SFO)

Skole-hjem samtale forår

(klasselærer, matematiklærer)

8. klasse

Mat8 (Matematik)

Der bruges tidligere afgangsprøver til evaluering af undervisningen.

Årsplan udleveres og gennemgås på forældremøde i starten af skoleåret.

Karakter-blad med kommentarer udleveres inden jul

Skole-hjem samtale Nytår 
Alle relevante faglærere

Skole-hjem samtale forår

Der aftales samtaler efter behov.

Karakter-blad med kommentarer udleveres inden sommerferie

9. klasse

Der bruges tidligere afgangsprøver til evaluering af undervisningen.

Folkeskolens afgangsprøver

Årsplan udleveres og gennemgås på forældremøde i starten af skoleåret.

Karakter-blad med kommentarer udleveres start november

Skole-hjem samtale Nytår 
Alle relevante faglærere

Karakter-blad med kommentarer udleveres inden påske.

Skole-hjem samtale forår

Der aftales samtaler efter behov.

Karakter-blad med kommentarer udleveres inden sommerferie

Generelt for alle klassetrin

For børn med specielle vanskeligheder bruges tests, der supplerer ovenstående efter behov. Dette foregår ofte i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (læsekonsulent, talepædagog, psykolog m.v.)

Ud over nævnte aftales der skole-hjem samtaler efter behov, samt med relevante samarbejdspartnere (PPR m.v.)

Der afholdes personalemøde ved 3. uge, hvor der er mulighed for at drøfte og diskutere relevante problemstillinger under punktet ”elever”.

Hver uge er der afsat tid til team- samarbejde, hvor pædagogiske tiltag diskuteres og evalueres.

Generelt for 4 – 9. klassetrin

 

Elever fra 4. Klassetrin og til og med 9. Klassetrin har valgt en klassekammerat til at sidde i skolens elevråd.  Elevrådet støttes af en valgt lærerrepræsentant, der bringer rådets beslutninger videre.