Trin og slutmål:

Frijsendal Friskole følger folkeskolens Fælles mål for de forskellige fag. Det betyder også, at vi også følger delmål og undervisningesplaner givet gennem fælles mål. Herunder er der links til Undervisningsministeriets publikationer om målene for de forskellige fag. Der er dog en række fag, hvor vi gør mere end der kræves i de fælles bestemmelser. Det er beskrevet under de enkelte fag:

Billedkunst
Biologi
Børnehaveklassen
Dansk
Engelsk
Fortælling
Alle elever har hver uge en time i faget fortælling. Her samles hele skolen og hører om mange forskellige emner, f.eks. indenfor områderne historie eller kristendomskundskab.
Fysik/kemi
Geografi
Historie
Hjemkundskab
Idræt
Kristendomskundskab
Matematik
Morgensang
Musik
Natur/teknik
Projekt
I faget projekt arbejdes med større selvvalgte emner. Derved styrkes elevernes kompetancer bl.a. indenfor områderne dansk og It og medie
Samfundsfag
Design og værksted 
Vores fag Design og værksted omfatter folkeskolens fag sløjdhåndarbejde og billedkunst.
Tysk