Skolepsykologen:
Skolepsykologisk rådgivning kan kontaktes af både lærere og forældre. Fra skolen kontakter vi kun skolepsykologen efter aftale med hjemmet. Vi bruger skolepsykologen, når vi har brug for råd og vejledning angående et barns indlæring og adfærd. Vores kontakt til PPR hedder Christian Warnke Dalgas.